ಕಡಬ : ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಸಹ-ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ನೇಮೋತ್ಸವ

ಶೇರ್ ಮಾಡಿ

ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಸಹ-ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ನೇಮೋತ್ಸವವು ಇಂದಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ 17 -04-2024 ನೇ ಬುಧವಾರದವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದೆಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ .

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ

Leave a Reply

error: Content is protected !!