ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನೇಸರ ಜ26:ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳುಜನವರಿ 26 ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ದಿನ. ಭಾರತಾಂಬೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯದ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬಂಧಮುಕ್ತವಾದ ನಂತರದ…

error: Content is protected !!