ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ.88 ಫಲಿತಾಂಶ

ಶೇರ್ ಮಾಡಿ

ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ : ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ. 88 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

9 ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 19 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 6 ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 1 ತೃತಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೂಪ್ 603 ಅಂಕ, ಹರ್ಷಿತ  598, ಪ್ರವೀಕ್ಷ್ 579, ಸಂಪ್ರೀತಾ 565, ಸೌಮ್ಯ 539, ಯಕ್ಷಿತ್ 525, ಪ್ರಜ್ಞಾ 524, ನಿಖಿಲ್ 521, ಸುಮ 500 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ

See also  ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!